Ευφυής γεωργία από μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου με ψηφιακή τεχνολογία

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης» του Έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου κατασκεύασαν και εγκατέστησαν «Αυτοματοποιημένες λειτουργίες σε ελεγχόμενο χώρο παραγωγής κηπευτικών προϊόντων».

Για τρίτη συνεχή χρονιά το 1ο ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ συμμετέχει στα σχέδια δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» με μαθητές από όλους τους τομείς του σχολείου. Μέσω της δράσης αυτής οι μαθητές εφαρμόζοντας στρατηγικές ευφυούς γεωργίας υποδεικνύουν λύσεις στον τομέα των αγροτικών καλλιεργειών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες που έχουν σαν στόχο την απλοποίηση παραδοσιακών χειρωνακτικών εργασιών και την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

Συγκεκριμένα οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες συνοψίζονται σε : α) αυτόματο πότισμα τριών τομέων σε προκαθορισμένους χρόνους με βάση την υγρασία και τη θερμοκρασία του χώρου β) σε αυτόματη υδρολίπανση των τριών μερών σε προκαθορισμένους χρόνους γ) σε αυτόματο αερισμό του χώρου με βάση τη θερμοκρασία και δ) σε αυτόματο εξαερισμό του σε προκαθορισμένους χρόνους. Η διαχείριση των αυτόματων λειτουργιών γίνεται μέσω γενικού ηλεκτρικού πίνακα και Προγραμματισμένου Λογικού Ελεγκτή PLC.

 

Πηγή: argolikeseidhseis.gr