Στη Βουλή προς κύρωση συμφωνίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με Κύπρο, Ιταλία και Ισραήλ

Στη Βουλή προς κύρωση βρίσκονται οι συμφωνίες της Ελληνικής με την Κυπριακή Δημοκρατία «σχετικά με την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών» και της συνεργασίας στρατιωτικών σχολών Ελλάδας και Ιταλίας

Επίσης κατατέθηκε η συμφωνία των υπουργείων ‘Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ «σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της Υδρογραφίας και της Ωκεανογραφίας». Οι συμφωνίες αναμένεται να εισαχθούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 01/03/2022.

Τα σχετικά νομοσχέδια του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας προβλέπουν τα εξής: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών: Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η ανωτέρω Συμφωνία, που έχει υπογραφεί στην Αθήνα, στις 24 Νοεμβρίου 2017 και αποσκοπεί στη διασφάλιση της Αμοιβαίας Προστασίας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, που παράγονται από κοινού ή ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο κρατών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τομέα της ακαδημαϊκής έρευνας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενου από τη Σχολή Εθνικής ‘Αμυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου ‘Αμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, εκπροσωπουμένου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CEMISS): Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η ανωτέρω Τεχνική Διευθέτηση, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 2017 και αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων συνεργασίας στον τομέα της ακαδημαϊκής έρευνας μεταξύ των δύο Μερών εκπροσωπούμενων από τη Σχολή Εθνικής ‘Αμυνας (ΣΕΘΑ) της χώρας μας και από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CEMISS) της Ιταλίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου ‘Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου ‘Αμυνας του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της Υδρογραφίας και της Ωκεανογραφίας: Κυρώνεται και αποκτά την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος η ανωτέρω Συμφωνία, η οποία υπεγράφη στη Χάιφα του Ισραήλ στις 20 Ιουλίου 2015 και αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο Μερών στον τομέα της υδατογραφίας και της ωκεανογραφίας, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θαλάσσιας ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταλλαγή πληροφοριών στους προαναφερόμενους τομείς και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

(ΠΗΓΗ : CNN GREECE)